/2021-12-17 09:04:00/

Өмгөөлөгч нарт “Хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенци”-ийн талаар сургалт зохион байгууллаа


 Хууль зүйн туслалцааны төв, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнтэй хамтран “Хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцийн талаар Хууль зүйн туслалцааны төвийн өмгөөлөгч, албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад хууль зүйн ухааны доктор Б.Уранцэцэг, хууль зүйн ухааны доктор Б.Оюунбадам нар хичээл зааж, нийт 40 гаруй улсын өмгөөлөгч, албан хаагчид хамрагдлаа.

undefined

undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд