/2022-05-03 15:25:00/

УЛСЫН ӨМГӨӨЛӨГЧИД ХУУЛЬЧИЙН ПРО-БОНО 2022 ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО


Монголын Хуульчдын холбооноос жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг үнэ төлбөргүй өгөх "Хуульчийн Про-Боно" өдөрлөгт Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн  нийслэл болон орон нутаг дахь салбарын нийт улсын өмгөөлөгчид амжилттай оролцлоо.

undefined

undefined

Улсын өмгөөлөгчид нь өдөрлөгийн хүрээнд төрөөс төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны эрх зүйн орчин, хэрэгжүүлэгч байгууллагын тогтолцоо, зохион байгуулалт, хэрхэн үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа авах талаар мэдээллийг иргэдэд хүргэж, 200 гаруй танилцуулга, гарын авлагыг тарааж, хууль зүйн бүх шатны зөвлөгөөг нийт 700 гаруй иргэдэд өгч ажиллалаа.

undefined

undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд