/2020-06-25 14:58:00/

Улсын өмгөөлөгчдийн 2020 оны хуульчийн кредит багц цагийн сургалт цахим хэлбэрээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.


Хууль зүйн туслалцааны төв, Монголын Хуульчдын Холбоотой хамтран 2020 оны 6 дугаар сарын 22,23-ны өдрүүдэд хуульчийн үргэлжилсэн багц цаг хангах вебинар сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтад Хууль зүйн туслалцааны төвийн 21 аймаг, нийслэлийн 8 дүүрэг, хүн ам ихээр төвлөрсөн 2 суманд нийт 31 салбарын нийт 54 улсын өмгөөлөгч, хуульчид бүрэн хамрагдлаа.

Сургалтыг “Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт”, “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт”, “Хуульчийн ёс зүй”, “Сонгуулийн эрх зүй”, “Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл зүйн ялгаатай байдлыг ойлгох нь” зэрэг сэдвийн хүрээнд зохион байгууллаа.

undefined

undefined

undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд