/2022-11-11 17:02:00/

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ ДОКТОР, ПРОФЕССОР В.ОЮУМАА НЭЭЛТТЭЙ НИЙГЭМ ФОРУМЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ Б.ХИШИГСАЙХАНТАЙ АЛБАН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


undefined

Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирал доктор, профессор В.Оюумаа, Нээлттэй нийгэм форм ТББ-ын хуулийн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхантай 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр албан уулзалт хийлээ.

Уг уулзалтаар Нээлттэй нийгэм формын дэмжлэгтэйгээр “Эрүүгийн эрх зүйн процесст хууль зүйн туслалцаа авах” асуудлаар Төвийн улсын өмгөөлөгчдийг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх чиглэлээр 2022 оны 12 дугаар сард сургалт, Монголын Хуульчдын холбоо, Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоо болон мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар харилцан тохиролцлоо.

 

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд