/2023-09-06 13:44:00/

АЛБАН ХААГЧДЫН ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ.


Албан хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр 2023 оны 09 дүгээр сарын 05-ний өдрөөс эхлэн долоо хоног бүрийн 2, 4 дэх өдрүүдэд үнэ төлбөргүй англи хэлний сургалтыг зохион байгуулж эхэллээ.undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд