/2022-10-17 17:39:00/

САНАЛ АВАХ ТУХАЙ


Хууль зүйн туслалцааны тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай холбоотойгоор “улсын өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчтэй болон хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх байгууллага хувийн өмгөөлөгчтэй байгуулах гэрээний загвар, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхээс татгалзах шийдвэрийн загвар”-ын төслүүдийг тус тус боловсруулан цахим хаягт санал авахаар байршуулж байна.
Иймд та бүхэн загварын төсөлтэй танилцаж, холбогдох саналаа 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ний өдрийн 17 цаг 30 минут хүртэл info@lac.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд