/2022-06-16 08:53:00/

Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Хууль зүйн байнгын хороогоор хэлэлцлээ.


Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаан 12 цаг 22 минутад 52.6 хувийн ирцтэйгээр эхэлж, найман асуудал хэлэлцэхээр тогтов.

Хуралдааны эхэнд Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийн хийлээ.

Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ажлын хэсгийн танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн, ажлын хэсгийн ахлагч Б.Дэлгэрсайхан хийв. Тэрбээр, Монгол Улсын Засгийн газраас 2021.03.19-ний өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурал 2022.01.14-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Ажлын хэсэг 2022.06.13-ны өдөр хуралдаж, нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган, эцсийн хувилбарын төслийг бэлтгэсэн бөгөөд нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөн нэг санал, хуулийн үйлчлэх хугацааны талаарх гаргасан нэг санал тус тус гаргасныг ажлын хэсгийн гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно гэлээ.

Танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Ганбат асуулт асууж, хариулт авсны дараа Ажлын хэсгээс боловсрон зарчмын зүйлтэй саналаар санал хураалт явуулав.

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.1, 42.2.3-д тус тус заасны дагуу дараах зарчмын зөрүүтэй саналын томьёололд тус бүрээр санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 90.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Үүнд, төслийн 15.1.2 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 15.1.2, 15.1.3 дахь заалт болгов.

“15.1.2.улсын ахлах өмгөөлөгч, улсын өмгөөлөгчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шүүгч, прокурорын албан тушаалын цалинтай дүйцүүлэх зарчмыг баримтлан цалингийн хэмжээг тогтоох итгэлцүүрийг батлах;

15.1.3.хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх байгууллагын удирдах, гүйцэтгэх болон туслах албан тушаал, улсын өмгөөлөгчийн туслахын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн тогтоох.”

28.1.”05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс гэснийг “10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс“ гэж өөрчлөх.”

Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн талаарх Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов. 

undefined

undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд