/2023-08-31 17:45:00/

"eDoc" Архив,албан хэрэг хөтлөлт системийг хэрхэн ашиглах вэ? сэдвээр сургалтын материал бэлтгэн нийт албан хаагч нарт хүргэн ажиллав.


undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд