/2022-10-14 11:11:00/

Төвийн албан хаагчдад зориулж “ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ЯЛГАВАР ҮЗҮҮЛЭЛТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


Албан хаагчдын хувь хүний хөгжлийг дэмжих зорилгоор 2022 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр АНУ-ын Виржиниагийн олон улсын их сургуулийн магистр, хуульч Х.Хуланг  урьж “Хувь хүний хөгжил, ажлын байрны ялгавар үзүүлэлт” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

 

undefined

undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд