/2023-09-06 13:38:00/

ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧИГЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


undefined

Хууль зүйн туслалцааны төвд шинээр томилогдон ажиллаж байгаа албан хаагчдыг чиглүүлэх сургалтыг 2023 оны 09 дүгээр сарын 05-ний өдөр Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Даваамөнх, Хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нямдорж нар зохион байгууллаа.

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд