/2022-03-21 15:21:00/

Өмнөговь аймгийн Политехникийн коллежийн багш, ажилчдад мэдээлэл өгөв


Өмнөговь аймгийн Политехникийн коллежийн багш, ажилчдад 2022.03.17-ны өдөр "Хөдөлмөрийн тухай хуулийн" шинэчилсэн найруулгын талаар мэдээлэл өглөө.Өмнөговь аймгийн Политехникийн коллежийн багш, ажилчдад 2022.03.17-ны өдөр "Хөдөлмөрийн тухай хуулийн" шинэчилсэн найруулгын талаар мэдээлэл өглөө.

undefined  undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд